Síntesis gràfica de pedres, fent menys ús de línies i plànols per a deixar romandre el contorn general amb un efecte visual singular.