La integritat de la unió, la plenitud de ser a temps, la completesa de caminar ensems.