Cubs que en el trencaonades, com les pedres al litoral, afronten la força que la mar allibera.