Afalac, el que li fa la plata a la pedra com a mostra d’afecte
i admiració cap a ella.