INTRODUCCIÓ


 

El lloc web i el domini joiespedramar.com corresponen a Beatriz Ruiz Piquer (d’ara endavant PEDRAMAR), amb CIF 44804492D i domicili en el carrer Cervantes, 38-14, 46134, Foios, València, Espanya.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


 

Els continguts d’aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys, pertanyen a PEDRAMAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. PEDRAMAR presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seues creacions i publicitat. PEDRAMAR autoritza la utilització exclusiva amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seua pertinença a PEDRAMAR, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulnere els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a joiespedramar.com (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES


 

Les dades personals que es puguen obtenir mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractats amb la màxima confidencialitat i únicament s’utilitzaran per a atendre a les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establira una relació comercial entre PEDRAMAR i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Les dades personals de les persones que es donen d’alta com a clients s’incorporaran a un fitxer de PEDRAMAR creat per a gestionar les seues relacions comercials, facturació i informació. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades, els clients podran dirigir-se en qualsevol moment a PEDRAMAR.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS


 

A pesar que PEDRAMAR actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estiga del tot actualitzat en el moment en què l’usuari del lloc web ho consulte. Per aquest motiu, PEDRAMAR manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a PEDRAMAR fins a la contractació expressa d’una comanda.

PEDRAMAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web.

PEDRAMAR no es farà responsable de la informació que es puga obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES


 

PEDRAMAR informa que aquest lloc web utilitza cookies en els seus processos interns de funcionament. Aquestes cookies permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de PEDRAMAR. La vigència d’aquestes cookies és la benvolguda necessària per a aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les cookies. Pot ser advertit prèviament a la seua instal·lació i impedir-la si és la seua voluntat.

 

CONDICIONS D’ÚS


 

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena de les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produïsca el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li poguera correspondre.